Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Tâm Xuân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/namphuoc3
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Số 3 Nam Phước
Quận/huyện Huyện Duy Xuyên
Tỉnh/thành Quảng Nam
Xác thực bởi Lê Văn Thâm, Nguyễn Trường Sơn
Đã đưa lên 142 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 94 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 30726 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này