Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Hòa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bình Định
Quận/huyện Huyện An Nhơn
Tỉnh/thành Bình Định
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Lê Toàn Nhất, Trần Cao Vinh
Đã đưa lên 59 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 829 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20066 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này