Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. NGƯT. Nguyễn Đăng Tình
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị TRƯỜNG PTDTNT THAN UYÊN
Tỉnh/thành LAI CHÂU
Giới thiệu CÁI TÊN GẮN LIỀN VỚI CÁI TÍNH
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 214 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2840 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 82026 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này