Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Thanh Sơn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Sonpro35
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học A Tân Phú
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 337 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 86 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này