Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên ­Lưu Thị Lệ
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân An
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 3
Giới thiệu CSTĐ cấp cơ sở- GVG huyện
Xác thực bởi Phan Thị Hiên, Võ Thị Thuận
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 462 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 415 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này