Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị An Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Phúc Thịnh
Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2005
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 61 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2350 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 304044 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này