Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Bùi Đình Đương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Liêng Trang
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Phan Văn Diễn, Nguyễn Gia Min
Đã đưa lên 890 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1275 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15429 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này