Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thúy Liễu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vĩnh Niệm
Quận/huyện Quận An Hải
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Lớp 1
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 354 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 572 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này