Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Thị Thùy Ninh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Đài Xuyên
Quận/huyện Huyện Vân Đồn
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 954 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 703 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này