Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Ngân Bính
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nganbinh
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bát Mọt 2
Quận/huyện Huyện Thường Xuân
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Tin học
Giới thiệu Giờ tôi đang công tác tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Xác thực bởi Lê Đăng Bản, Lê Thanh Chương
Đã đưa lên 35 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1475 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 46979 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này