Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị dai hoc su pham hue
Tỉnh/thành thua thien hue
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2532 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10939 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này