Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Homo Sapiens
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT DL Nguyễn Du
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3763 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1768 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này