Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Minh Thương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Mường Nhà
Quận/huyện Huyện Điện Biên
Tỉnh/thành Điện Biên
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu thể thao
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 120 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 739 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 16 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10042 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này