Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Vân Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Như Quỳnh A
Quận/huyện Huyện Văn Lâm
Tỉnh/thành Hưng Yên
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3
Giới thiệu chưa có gì, cần mọi người giúp đỡ nhiều.
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 952 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 426 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này