Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Trần Văn Lâm
Giới tính Nam
Chức vụ Giám đốc Sở
Đơn vị hà nội
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Giới thiệu https://m.facebook.com/SachTailieuLuanvan
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 302 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 708 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 33747 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này