Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Van Binh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dân Hòa
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Lê Thùy Dung, Hoàng Thị Yên Thủy
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1579 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 178 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này