Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Viết Phú
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Nghề An Giang
Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
Tỉnh/thành An Giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 236 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 955 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 440141 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này