Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Hồ Minh Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường THCN Giao thông công chánh
Quận/huyện Quận 3
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2492 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5392 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này