Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Văn Lấn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phanvlan
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phước Vân
Quận/huyện Huyện Cần Đước
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 174 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1152 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17225 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này