Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Trung Dũng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/DungKXvuong
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Xá
Quận/huyện Huyện Vĩnh Tường
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Mỹ thuật, Tin học
Xác thực bởi Phan Hồng Tư, Ngô Thị Thu Hiền
Đã đưa lên 261 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 874 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 139 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 30468 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này