Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Chinh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/chinh00
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phan Thúc Duyện
Quận/huyện Huyện Điện Bàn
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Như Thơ, Nguyễn Thị Thu Diễm
Đã đưa lên 82 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1475 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 31 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5125 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này