Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thùy Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Dương
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Phạm Cường
Đã đưa lên 99 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 264 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 30927 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này