Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đặng Văn Được
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Yên Phong 1
Quận/huyện Huyện Yên Phong
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2119 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 42 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này