Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hà Thị Thu Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chí Tiên
Quận/huyện Huyện Thanh Ba
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn GD hướng nghiệp
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 356 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1119 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này