Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Thu Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị Cầu
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Phạm Thành Minh, Trần Minh Thành
Đã đưa lên 28 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 545 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9509 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này