Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thi Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học số 1 Hòa Mỹ Tây
Quận/huyện Huyện Tây Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Lớp 2, Tin học
Giới thiệu bình thường
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 939 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 0 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này