Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nông Triệu Thủy
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/picasso
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Hồng Trị
Quận/huyện Huyện Bảo Lạc
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện (nhiều năm) Danh hiệu thi đua cấp trường (nhiều năm)
Xác thực bởi Hoàng Chí Hướng, Hoàng Hà
Đã đưa lên 168 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1951 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 61 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 41030 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này