Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hường
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/duchuong011
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Bù Gia Mập
Quận/huyện Huyện Bù Gia Mập
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu khong
Xác thực bởi Ngô Thọ Tuân, Bùi Đức Dưỡng
Đã đưa lên 31 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 746 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3286 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này