Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Anh Cơ
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Nghĩa Tân
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Lưu Kim Huế, Bùi Thị Thơm
Đã đưa lên 10 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1862 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 398 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này