Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thành Công
Quận/huyện Huyện Phổ Yên
Tỉnh/thành Thái Nguyên
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 406 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1014 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này