Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hương
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/littlehuong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Lê
Quận/huyện Huyện Tuyên Hóa
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Hồ Trung Tuyến, Nguyễn Anh Phong
Đã đưa lên 252 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1460 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 146 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5098 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này