Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Yỹ Thuý
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thụ Lộc
Quận/huyện Huyện Lộc Hà
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Lê Trọng Châu, Nguyên Thị Xuân Hòa
Đã đưa lên 89 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 745 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 94 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 126774 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này