Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Huyền Châu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Yên
Quận/huyện Thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 30 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3620 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 25 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4731 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này