Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Mai Gia Bac
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hà Văn Mao
Quận/huyện Huyện Bá Thước
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2776 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 76 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này