Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Lê Thị Mỹ Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hải Ninh
Quận/huyện Huyện Quảng Ninh
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Âm nhạc
Xác thực bởi Trần Đình Chung, Nguyễn Thị Hồng Hiệp
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 137 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3522 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này