Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Lê Huy
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Quận/huyện Huyện Diên Khánh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 13975 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 14 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 734 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này