Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đỉnh Sơn
Quận/huyện Huyện Anh Sơn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Tr­Uơng Hông Nam, Nguyễn Thị Chiến
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 473 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 66 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này