Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đỉnh Sơn
Quận/huyện Huyện Anh Sơn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Tr­Uơng Hông Nam, Nguyễn Thị Chiến
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 455 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 77 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này