Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Công Long
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Chiềng San
Quận/huyện Huyện Mường La
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Lù Việt Hồng, Tòng Khánh
Đã đưa lên 16 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 208 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5788 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này