Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Liệu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cảnh Dương
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Địa Lý, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Đặng Thuỳ Chung, Hoàng Thị Hông Huệ
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2210 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4751 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này