Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên ThS. Trần Hữu Hải
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tranhuuhai_lelai
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Lê Lai
Quận/huyện Huyện Ngọc Lặc
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Xác thực bởi Phan Thanh Quyền, Lê Công Hợp
Đã đưa lên 43 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1074 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 9 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12826 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này