Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Tâm
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngoctam0206
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Hữu Thận
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Văn Bình, Trần Cao Hoàng
Đã đưa lên 31 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2164 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 45289 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này