Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Văn Dung
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tieuhocdongjri
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Dơng Jri
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu Giáo viên xuất sắc 2009
Xác thực bởi Nguyễn Hồng Dự, Nguyễn Thọ Điền
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 348 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 227 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này