Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Huân
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/khanhlinh76
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Quận/huyện Thành phố Hải Dương
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Sở Giáo Dục, Nguyễn Mạnh Thắng
Đã đưa lên 52 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 831 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6533 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này