Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đinh Viết An
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/aivietan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Diễn Đồng
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Trương Trọng Dũng, Trương Trọng Dũng
Đã đưa lên 29 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1290 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9119 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này