Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Bắc
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Yên Bái
Quận/huyện Huyện Trạm Tấu
Tỉnh/thành Yên Bái
Giới thiệu Huân Chương Vì Sự Nghiệp GD
Xác thực bởi Đỗ Trung Thành, Hoàng Trung Kiên
Đã đưa lên 323 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1912 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 270027 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này