Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đình Vụ
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng
Quận/huyện Thành phố Uông Bí
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 583 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 184 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này