Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Mai Ngọc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Lộc
Quận/huyện Huyện Phù Ninh
Tỉnh/thành Phú Thọ
Chuyên môn Hóa học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 49 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 27096 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 708 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này