Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Phương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/huuphuongvg2
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vạn Giã 2
Quận/huyện Huyện Vạn Ninh
Tỉnh/thành Khánh Hòa
Chuyên môn Âm nhạc
Xác thực bởi Đinh Văn Tư, Nguyễn Văn Cường
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 202 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2747 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này