Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Thị Minh Hồng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Diễn Ngọc 2
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 3
Giới thiệu chiến sĩ thi đua cấp huyện
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 597 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 57 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này