Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thu Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng
Quận/huyện Huyện Đak Pơ
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Ngô Văn Minh, Trương Thị Sinh
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 495 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1085 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này